th th en gb

Sidebar

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา วงศ์วิรัติ ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล