th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

 

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘๐

               มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘๐ ระหว่างวันที่ ๑-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย เมืองทองธานี ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน ๒ คน ผลงานดังนี้

 

ผลงาน ๑ เหรียญทอง ๑เหรียญเงิน และอันดับที่ ๑๖