th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

 

การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลและแฮนด์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทสไทย ประจำปี ๒๕๖๓

                  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลและแฮนด์บอลชายหาด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ๑๙ คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๓ คน คณะศิลปศาสตร์ ๑๔ คน รวมทั้งสิ้น ๓๖ คน ผลงานมีดังนี้

 

ผลงาน ๑ เหรียญเงิน ประเภทชายหาดทีมชาย ๑ เหรียญทองแดง ประเภททีมหญิง

และอันดับที่ ๔ อินดอร์ทีมชาย

 

 

           นักกีฬา ๒ คน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมรายการเอเชี่ยนบีชเกมส์ ๒๐๒๐ ดังนี้

 

๑. นายณรงค์ธร เม่งพัด ชั้นปีที่ ๓ คณะศิลปศาสตร์

 

๒. นายกานต์ชนก สกุลสม ชั้นปีที่ ๔ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ