th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

 

การแข่งขันกีฬาเนตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทสไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓

          มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนตบอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ (รุ่นทั่วไป หญิง) ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ เขาน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ๙ คน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ๑ คน คณะศิลปศาสตร์ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน ผลงานดังนี้

 

ผลงาน ๑ เหรียญทองแดง