th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

 

การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ Green Shooting Championship ๒๐๒๐

                  มหาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนชิงแชมป์เยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓ Green Shooting Championship ๒๐๒๐ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ และ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ สนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ๒ คน คณะศิลปศาสตร์ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔ คน

 

ผลงาน ๑ เหรียญทอง ๑ เหรียญเงิน ๒ เหรียญทองแดง อันดับที่ ๔ และ อันดับที่ ๘