th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

 

การแข่งขันกีฬา EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓

          มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

ณ โรงยิมเนเซียม ๔๐๐๐ ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นนักศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๓ คน ผลงานมีดังนี้

 

ผลงาน ๓ เหรียญทอง ๒ เหรียญเงิน ๑ เหรียญทองแดง