th th en gb

Sidebar

ผลการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว               ณ โรงยิมเนเซียม ๔,000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๒ คน ผลงานมีดังนี้

 

ผลงาน

๓ เหรียญทอง รุ่นน้ำหนัก ๘๗ กก.

นางสาวภควดี รัตนิล คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑/๕

 

 

ผลงาน

อันดับ ๔ รุ่นน้ำหนัก ๕๕ กก.

นางสาวรัชนีกร อินทร์มะณี คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒/๕