th th en gb

Sidebar

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญ และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Games 2020" ระหว่างวันที่ 10-19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

22 01 63 1

22 01 63 2

22 01 63 3

22 01 63 4

22 01 63 5 22 01 63 6

22 01 63 7

22 01 63 8

22 01 63 9

22 01 63 10

22 01 63 11

22 01 63 12

22 01 63 13

 

22 01 63 15

 

22 01 63 17

22 01 63 18

 

ระบบงานของมหาวิทยาลัย

 

TNSU Webmail

62banner side11

62banner side12

62fb infomation 

banner side IT

62banner side13


62banner side1

researchsystem

62banner side2


62banner side4


62banner side5


62banner side6


62banner side7


62banner side8


62fb edu


62banner side9

62fb ipe

เชื่อมโยงเว็บภายนอก

 CDC Bannerกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

ฐานข้อมูลงานวิจัย TDC - ThaiLIS - โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทษไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

e book26